česky english deutsch polski

Nature Trail Hvozdnice

Lista przystanek

 1. Witamy w rejonie Hvozdnicy
 2. Las łęgowy
 3. Stare wiązy
 4. Staw Hvozdnice
 5. Odkryte dno morza paleozoicznego
 6. Staw Vrbovec
 7. Staw Janka (Jankův rybník)
 8. Odkryw żwirów rzecznych z czasów epoki lodowca
 9. Rzeka Hvozdnice
 10. Las mieszany ze źródełkiem
 11. Ślady życia w lesie
 12. Formacje bazaltowe i piętro krzewów lasu łęgowego
 13. Piaskownia
 14. Meandry Hvozdnicy
 15. Do zobaczenia Hvozdnice
 16. Las i łąka
 17. Ekosystem polny
 18. Zabytek Przyrody Wulkan Oticki (Otická sopka)

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz