česky english deutsch polski

Turistický okruh

Lista przystanek

  1. Trasa turystyczna w Staříču
  2. Kuropatwa zwyczajna
  3. Aleje śliwowe w gminie Staříč
  4. Ciekawostki lasu gminnego
  5. Kto żyje w lesie
  6. Staw rybny Sudra w Staříču ( Sudrův rybník ve Staříči)
  7. Sztolnia górnicza kopalni Pasków, zakład Staříč
  8. Zabytek Przyrody Kamenná
  9. Staříč i okolica – wschód i południe
  10. Staříč i okolica – południe i zachód

Kontakt

Obec Staříč
Chlebovická 201, Staříč
Tel.:+420 558 660 260
http://www.obec-staric.cz