česky english deutsch polski

Natura 2000 - Beskydy

Lista przystanek

 1. Świerki górskie
 2. Świerki górskie
 3. Buczyny
 4. Buczyny
 5. Buczyny
 6. Podgórskie buczyny z domieszką klonu
 7. Podgórskie buczyny z domieszką klonu
 8. Grądy
 9. Grądy
 10. Pastwiska utrzymywane dzięki wypasowi zwierząt gospodarczych
 11. Pastwiska utrzymywane dzięki wypasowi zwierząt gospodarczych
 12. TERENY BEZLEŚNE
 13. TERENY BEZLEŚNE
 14. Mokradła
 15. Mokradła
 16. Mokradła
 17. Lasy porastające zbocza gór
 18. Lasy porastające zbocza gór
 19. Olsze i jesiony w dolinach rzecznych
 20. Olsze i jesiony w dolinach rzecznych

Kontakt

Actaea
David Valach
Karlovice
Tel.:774 750 717
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz