česky english deutsch polski

Obszary Specjalnej Ochrony na terenie OCHK Poodří

Stezka informuje o maloplošných zvláště chráněných územích (přírodní památky, přírodní rezervace a národní přírodní rezervace) na území CHKO Poodří.

Lista przystanek

 1. NRP Polanská niva – Lasy łęgowe
 2. NRP Polanská niva – rozdroże
 3. NRP Polanská niva – stawy
 4. NRP Polanská niva – fauna i flora
 5. Zabytek Przyrody Meandry Starej Odry-Żywa przyroda
 6. Zabytek Przyrody Meandry Starej Odry 2
 7. Zabytek Przyrody Pusté nivy
 8. Rezerwat Przyrody Bartošovický luh 1
 9. Rezerwat Przyrody Bartošovický luh 2 - Zwierzęta
 10. Rezerwat Przyrody Bařiny 1 - Moczary
 11. Rezerwat Przyrody Bařiny 2 - Fauna
 12. Rezerwat Przyrody Bažantula 1 - Flora
 13. Rezerwat Przyrody Bažantula 2 - Fauna
 14. Rezerwat Przyrody Koryta - Ciekawostki
 15. Rezerwat Przyrody Kotvice 1 - Zalewane łąki oraz moczary
 16. Rezerwat Przyrody Kotvice 2 - Ptaki na stawach
 17. Rezerwat Przyrody Kotvice 3 - Wegetacja stawów
 18. Rezerwat Przyrody Kotvice 4 - Las
 19. Rezerwat Przyrody Las Polanski (Polanský les) 1 - Las łęgowy
 20. Rezerwat Przyrody Las Polanski (Polanský les) 2 - Flora
 21. Rezerwat Przyrody Las Polanski (Polanský les) 3 - Fauna
 22. Rezerwat Przyrody Las Polanski (Polanský les) 4 - Rzeka Odra
 23. Rezerwat Przyrody Las Polanski (Polanský les) 5 - Ochrona przyrody

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz