česky english deutsch polski

Specially Protected Areas in Poodří Protected Landscape Area

Stezka informuje o maloplošných zvláště chráněných územích (přírodní památky, přírodní rezervace a národní přírodní rezervace) na území CHKO Poodří.

List of stops

 1. Polanská niva National Nature Reserve – Alluvial Forests
 2. Polanská niva National Nature Reserve – Crossroads
 3. Polanská niva Nature Reserve - Fishponds
 4. Polanská niva National Nature Reserve - Fauna and flora
 5. Meanders of the Old Oder Nature MonumentLiving nature
 6. Meanders of the Old Oder Nature Monument 2
 7. Pusté nivy Nature Monument
 8. Bartošovický luh Nature Reserve 1
 9. Bartošovický luh Nature Reserve 2 - Animal species
 10. Bařiny Nature Reserve 1
 11. Bařiny Nature Reserve 2 - Fauna
 12. Bažantula Nature Reserve 1 - Flora
 13. Bažantula Nature Reserve 2 - Fauna
 14. Koryta Nature Reserve - Matters of interest
 15. Kotvice Nature Reserve 1 - Flooded meadows and wetlands
 16. Kotvice nature reserve 2 - Ponds and its bird species
 17. Kotvice Nature Reserve 3 - Ponds´ vegetation
 18. Kotvice nature reserve 4 - Forest
 19. Polanský les Nature Reserve 1 - Alluvial Forest
 20. Polanský les Nature Reserve 2 - Flora
 21. Polanský les Nature reserve 3 - Fauna
 22. Polanský les Nature Reserve 4 - The Oder River
 23. Polanský les Nature Reserve 5 - Nature Protection

Contact

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz