česky english deutsch polski

Naturdenkmäler mährischen

Liste der Anhalten

 1. Naturdenkmal Černý důl
 2. Naturdenkmal Domorazské louky
 3. Naturdenkmal Heraltický potok (Bach Heraltický)
 4. Naturdenkmal Hranečník
 5. Naturdenkmal Hraniční meandry Odry 1 (Grenzmäander an der Oder 1 )
 6. Naturdenkmal Hraniční meandry Odry 2 (Grenzmäander an der Oder 2 )
 7. Naturdenkmal Hůrky
 8. Naturdenkmal Kamenec 1
 9. Naturdenkmal Kamenec 2
 10. Naturdenkmal Findlingsblock in Kunčice
 11. Naturdenkmal Lavastrom nahe Mezina
 12. Naturdenkmal Findlingsblock in Liptáň
 13. Naturdenkmal Meandry Lučiny
 14. Naturdenkmal Na Čemence
 15. Naturdenkmal Oblík nahe der Burg Dívčí hrad
 16. Naturdenkmal Otická sopka (Oticer Vulkan)
 17. Naturdenkmal Piktritische Mandelgesteine nahe Kojetín
 18. Naturdenkmal Pod Hukvaldskou oborou
 19. Naturdenkmal Findlingsblock in Poruba
 20. Naturdenkmal Razovské tufity 1 (Razover Tuffite)
 21. Naturdenkmal Razovské tuffity 2 (Razover Tuffite)
 22. Naturdenkmal Findlingsblöcke in Rovniny
 23. Naturdenkmal Schneeglöckchen in Sedlnice 1
 24. Naturdenkmal Schneeglöckchen in Sedlnice 2
 25. Naturdenkmal Stará řeka (Alter Fluss)
 26. Naturdenkmal Staré hliniště
 27. Europäisch bedeutende Lokalität (EVL) Staré hliniště
 28. Naturdenkmal Stříbrné jezírko (Silbersee)
 29. Naturdenkmal Turkov
 30. Naturdenkmal Uhlířský vrch 1 (Berg Uhlířský)
 31. Naturdenkmal Uhlířský vrch 2 (Berg Uhlířský)
 32. Naturdenkmal Uhlířský vrch 3 (Berg Uhlířský)
 33. Naturdenkmal Váňův kámen (Váňas Stein) 1
 34. Naturdenkmal Váňův kámen (Váňas Stein) 2
 35. Naturdenkmal Věřňovice
 36. Naturdenkmal Faltengruppe nahe Klokočůvek

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz