česky english deutsch polski

Besonders geschütztes Gebiet (ZCHÚ) im Naturschutzgebiet (CHKO) Poodří

Stezka informuje o maloplošných zvláště chráněných územích (přírodní památky, přírodní rezervace a národní přírodní rezervace) na území CHKO Poodří.

Liste der Anhalten

 1. Nationalnaturreservat (NPR) Polanská-Aue – Auwälder
 2. Nationalnaturreservat (NPR) Polanská-Aue - Wegscheid
 3. Nationalnaturreservat Polanská Aue - Teiche
 4. Nationalnaturreservat NPR Polanská Aue - Fauna und Flora
 5. Naturdenkmal (PP) Mäander der Alten Oder „Stará Odra“ 1
 6. Naturdenkmal (PP) Meändern der Alten Oder „Stará Odra“ 2
 7. Naturdekmal (PP) Pusté nivy
 8. Naturreservat (PR) Aue von Bartošovice 1
 9. Naturreservat (PR) Aue von Bartošovice 2
 10. Naturreservat (PR) Bařiny 1
 11. Naturreservat (PR) Bařiny 2
 12. Naturreservat (PR) Bažantula 1
 13. Naturreservat (PR) Bažantula 2
 14. PR Koryta
 15. Naturreservat (PR) Kotvice 1
 16. Naturreservat (PR) Kotvice 2
 17. Naturreservat (PR) Kotvice 3
 18. Naturreservat (PR) Kotvice 4
 19. Naturreservat PR Polanský-Wald - Auwald
 20. Naturreservat (PR) Polanský-Wald - Flora
 21. Naturreservat (PR) Polanský-Wald - Fauna
 22. Naturreservat (PR) Polanský-Wald - Fluss Oder
 23. Naturreservat (PR) Polanský-Wald - Naturschutz

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz