česky english deutsch polski

Naučná stezka Píšť

Stezka má 7 zastavení, na které se seznámíte s obcí Píšť a místní historií. Druhá část stezky je zaměřena na místní floru a faunu.

Místní kostel

Seznam zastavení

  1. Obec Píšť
  2. Historie obce Píšť
  3. Kulturní krajina
  4. Botanicky cenné lokality v okolí Píště
  5. Dřeviny v okolí Píště
  6. Významní živočichové
  7. Přírodní památka Hranečník

Kontakty

Obec Píšť
Píšť č.p.58
Tel.:+420 595 055 231
e-mail:pist@pist.cz
http://www.pist.cz