česky english deutsch

Hostivařský lesopark

Lokalizace: Hostivař, Petrovice Rozloha: 146.9 ha Nadmořská výška: 240 – 300 m. n. m.

Hostivařský lesopark tvoří společně s Hostivařskou přehradou významnou rekreační oblast pro obyvatele širokého okolí, je součástí přírodního parku Hostivař – Záběhlice. Hostivařská přehrada společně s lesoparkem je velmi snadno dostupná městskou hromadnou dopravou a je proto využívána prakticky všemi obyvateli Prahy. Území lesoparku je navíc obklopeno hustou sídlištní zástavbou. Největší problémy pro lesopark způsobuje právě vysoká návštěvnost a blízkost sídlišť. S tím je spojený jednak civilizační tlak a to jednak na přímé zástavby lesních pozemků či ochranného pásma, a také stále rostoucí vandalismus, který je směřován nejen na rekreační vybavení lesů, jako jsou koše, lavičky a herní prvky, ale také na mladé porosty a kultury.

Hostivař 

Počet zastavení: 30 Přístupová cesta: autobusové zastávky K Lesoparku, Řepčická, Nové Petrovice, Brechtova, K Obecním hájovnám

Seznam zastavení

 1. Výstavba v blízkosti lesa
 2. Borovice lesní Pinus sylvestris
 3. Druhová a věková skladba lesa
 4. Historie a současnost lesa
 5. Péče o les
 6. Hradiště Šance
 7. Habr obecný Carpinus betulus
 8. Dub červený Quercus rubra
 9. Základní charakteristika
 10. Horní Měcholupy
 11. Modřín evropský Larix decidua
 12. Dub letní Quercus robur
 13. Dub zimní Quercus petraea
 14. Trnovník akát Robinia pseudoacacia
 15. Bříza bělokorá Betula pendula
 16. Kozinec
 17. Hostivařská přehrada
 18. Smrk ztepilý Picea abies
 19. Studánka U Hostivařské přehrady
 20. Odbahnění přehrady
 21. Hostivař
 22. Přírodní památka Meandry Botiče
 23. Botič
 24. Koupaliště Hostivař
 25. Olše lepkavá Alnus glutinosa
 26. Jižní Město
 27. Lípa srdčitá Tilia cordata
 28. Přírodní park Hostivař – Záběhlice
 29. Hájovna se zookoutkem
 30. Trojmezí

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz