česky

Lesopark Pintovka

Lesopark Pintovka má výměru 144,63 ha. Porosty lesního komplexu Pintovka jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Jako takové jsou i nedílnou součástí regionálního biocentra. V Lesoparku Pintovka se nachází 3 vycházkové okruhy (červený – 3hodiny, zelený – 2 hodiny a oranžový 1 hodina). Tyto časy jsou pouze orientační a záleží jen na Vás jaké „tempo“ si zvolíte. Součástí vycházkových okruhů jsou tzv. „velká zastavení“, která umožní návštěvníkům získávat poznatky o dané lokalitě.

Pintovka

Seznam zastavení

 1. Historie a současnost
 2. Z Lužnického údolí
 3. Člověk a les
 4. Obyvatelé řeky Lužnice
 5. Územní systém ekologické stability – ÚSES
 6. Za zvířaty na Pintovku
 7. Ptactvo v našich lesích
 8. Lesokoutek Pintovka – myslivost
 9. Vegetace na Pintovce
 10. Poutní místo Klokoty
 11. Poznáváme houby na Pintovce

Kontakty

Správa lesů města Tábora
Ing. Michala Svitáková, Ing. Jan Kalafut
Tel.:381 486 497
e-mail:michala.svitakova@mutabor.cz
http://www.taborcz.eu