česky english deutsch

Milíčovský les

Lokalizace: Praha 11, Újezd u Průhonic Rozloha: 81.97 ha Nadmořská výška: 265 – 295 m. n. m.

Milíčovský les a rybníky se nachází v Praze 11 v Újezdu u Průhonic v nadmořské výšce 265–295, zabírá 81,97 ha. Je to přírodní památka, která zahrnuje lesní komplex s přilehlými rybníky mezi pražským sídlištěm Jižní Město a dálnicí D1 poblíž Újezdu u Průhonic a místní části Kateřinky, v přírodním parku Botič – Milíčov. V oblasti se nachází zachovalé lesní porosty a mokřadní společenstva v okolí rybníků. Jde o významné útočiště obojživelníků a hnízdiště ptactva.

Milíčovské rybníky 

Počet zastavení: 20 Přístupová cesta: autobusová zastávka Horčičkova

Seznam zastavení

 1. Milíčovský dvůr
 2. Milíčovské rybníky
 3. Milíčovský rybník
 4. Rybník Kančík
 5. Rybník Homolka
 6. Duby na hrázi rybníka Homolka
 7. Rybník Vrah
 8. Milíčovský potok
 9. Dálnice D1
 10. Výstavba v blízkosti lesa
 11. Praha – Újezd
 12. Rekreační využívání Milíčovského lesa
 13. Přírodní park Botič – Milíčov
 14. Základní charakteristika lesa
 15. Historie Milíčovského lesa
 16. Milíčovský vrch
 17. PP Milíčovský les a rybníky
 18. Druhová a věková skladba lesa
 19. Péče o les
 20. Jižní Město

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz