česky english deutsch

Chuchelský háj

Lokalizace: Praha 5, Malá Chuchle, Velká Chuchle Rozloha: 19.782 ha Nadmořská výška: 210 – 300 m. n. m.

Přírodní rezervace Chuchelský háj se rozkládá na svahu mezi obcemi Velká Chuchle a Malá Chuchle, kde zahrnuje původní lesní porosty. PR zahrnuje rovněž skalnatý svah pod kostelem sv. Jana Nepomuckého s výskytem vzácných rostlin vázaných na skalní stepi.

Chuchelský háj 

Počet zastavení: 20 Přístupová cesta: tramvajová i autobusová zastávka Hlubočepy, nebo autobusová zastávka Velká Chuchle

Seznam zastavení

 1. Filmové ateliéry Barrandov
 2. Národní přírodní památka Barrandovské skály
 3. Joachim Barrande
 4. Branický most
 5. Kostel Narození Panny Marie
 6. Chuchelské lázně
 7. Mariánský pramen
 8. Lázeňský potok
 9. Zookoutek u hájovny
 10. Rekreační využívání Chuchelského háje
 11. Přírodní rezervace Chuchelský háj
 12. Základní charakteristika lesa
 13. Kostel sv. Jana Nepomuckého
 14. Dostihové závodiště
 15. Trnovník akát Robinia pseudoacacia
 16. Historie Chuchelského háje
 17. Péče o les
 18. Druhová a věková skladba lesa
 19. Přírodní rezervace Homolka
 20. Pacoldova vápenka

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz