česky

Zámecká naučná stezka

Obec leží 13 km severovýchodně od Nového Jičína v údolní nivě řeky Odry a Bartošovického potoka. Od roku 1976 jsou Hukovice místní částí Bartošovic. Převážná část obce leží v Chráněné krajinné oblasti Poodří. V současné době v obou částech žije více než 1 670 obyvatel na katastrální rozloze 2 441 ha. Nejstarším dokladem osídlení je sekeromlat z mladší doby kamenné. K dalším nálezům na území obce patří hliněná nádoba, ve které byly mince a kousky stříbra. Mince patří k prvním českým grošům, které dal razit král Václav II. První písemné prameny, ve kterých se obec připomíná, jsou z roku 1398 jako Parsdorf v souvislosti s lánem, náležícím k příborskému fojtství. Obecní pečeť, pořízená již v roce 1666, nesla ve štítě poněkud nejasný obraz sestávající snad z radlice a písmen B G P. První písmeno mělo zřejmě vyjadřovat název obce, další dvě mohou být iniciálami německé podoby jména tehdejšího držitele obce Jiřího Podstatského z Prusinovic. Při návštěvě obce si pozornost zaslouží komplex historických budov, který tvoří bývalá fara, dnes Záchranná stanice s Centrem ekologické výchovy, kostel sv. Petra a Pavla, Meinertova hrobka a zámek.

Seznam zastavení

 1. Obec Bartošovice
 2. Záchranná stanice Bartošovice
 3. Zámek Bartošovice
 4. Zemědělská krajina v Poodří
 5. Bartošovický sad
 6. Mokřad na Cigánce a Horní bartošovický rybník
 7. Studánky a prameny v Poodří
 8. Dubohabrový les
 9. Dolní Bartošovický rybník
 10. Řeka Odra
 11. Bartošovický mlýn
 12. Bartošovická rybniční soustava