česky english deutsch

Těžebna štěrkopísku Boršice

Naučná stezka vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost rostlin a živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“.

Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum hub, rostlin a živočichů.

Seznam zastavení

  1. Obec Boršice – historie a současnost
  2. Historie těžby štěrkopísku
  3. Společenstva a druhy rostlin
  4. Společenstva a druhy obratlovců
  5. Společenstva a druhy hub
  6. Společenstva a druhy bezobratlých živočichů
  7. Geologická charakteristika lokality
  8. Ekologická stabilita krajiny a ÚSES
  9. Přirozená ekologická sukcese
  10. Rekultivace území