česky english deutsch

Odkaliště a úložiště Vysočany

Naučná stezka „Odkaliště a úložiště Vysočany“ vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“ financovaného z fondů EHP a Norska. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“. Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum organismů.

Seznam zastavení

  1. Obec Hrušovany – historie a současnost
  2. Historie odkaliště a úložiště
  3. Společenstva a druhy obratlovců
  4. Společenstva a druhy rostlin
  5. Ekologická sukcese – pokročilé stadium
  6. Rekultivace území
  7. Společenstva a druhy bezobratlých živočichů
  8. Ekologická stabilita krajiny a ÚSES
  9. Plochy bezlesí v kulturní krajině
  10. Společenstva a druhy hub