česky english deutsch

Rašeliniště Kozohlůdky

Naučná stezka „Rašeliniště Kozohlůdky“ vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“ financovaného z fondů EHP a Norska. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“. Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum organismů.

Seznam zastavení

 1. Obec Borkovice – historie a současnost (N 49° 12.603', E 14° 38.990')
 2. Přírodní rezervace Kozohlůdky (N 49° 12.612', E 14° 38.976')
 3. Přirozená ekologická sukcese (N 49° 12.616', E 14° 38.969')
 4. Ekologická stabilita krajiny a ÚSES (N 49° 12.638', E 14° 38.946')
 5. Společenstva a druhy hub (N 49° 12.654', E 14° 38.946')
 6. Společenstva a druhy rostlin (N 49° 12.665', E 14° 38.940')
 7. Společenstva a druhy bezobratlých živočichů (N 49° 12.679', E 14° 38.930')
 8. Společenstva a druhy obratlovců (N 49° 12.696', E 14° 38.914')
 9. Geologická charakteristika lokality (N 49° 12.722', E 14° 38.915')
 10. Historie těžby rašeliny (N 49° 12.742', E 14° 38.883')

Seznam zastavení

 1. Obec Borkovice – historie a současnost
 2. Přírodní rezervace Kozohlůdky
 3. Přirozená ekologická sukcese
 4. Ekologická stabilita krajiny a ÚSES
 5. Společenstva a druhy hub
 6. Společenstva a druhy rostlin
 7. Společenstva a druhy bezobratlých živočichů
 8. Společenstva a druhy obratlovců
 9. Geologická charakteristika lokality
 10. Historie těžby rašeliny