česky english deutsch

Rašeliniště Kozohlůdky

Naučná stezka „Rašeliniště Kozohlůdky“ vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“ financovaného z fondů EHP a Norska. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“. Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum organismů.

Seznam zastavení

  1. Obec Borkovice – historie a současnost (N 49° 12.603', E 14° 38.990')
  2. Přírodní rezervace Kozohlůdky (N 49° 12.612', E 14° 38.976')
  3. Přirozená ekologická sukcese (N 49° 12.616', E 14° 38.969')
  4. Ekologická stabilita krajiny a ÚSES (N 49° 12.638', E 14° 38.946')
  5. Společenstva a druhy hub (N 49° 12.654', E 14° 38.946')
  6. Společenstva a druhy rostlin (N 49° 12.665', E 14° 38.940')
  7. Společenstva a druhy bezobratlých živočichů (N 49° 12.679', E 14° 38.930')
  8. Společenstva a druhy obratlovců (N 49° 12.696', E 14° 38.914')
  9. Geologická charakteristika lokality (N 49° 12.722', E 14° 38.915')
  10. Historie těžby rašeliny (N 49° 12.742', E 14° 38.883')