česky

Zbyslavice – Dolní louky

Stezka má celkem 12 zastavení. Je vedena okolím čtyř rybníků vybudovaných v roce 2010 v údolí říčky Seziny. Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy rybníka, lužního a dubohabrového lesa nebo louky. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů včetně ohrožených. Na tvorbě stezky se přímo podíleli učitelé a žáci ZŠ Zbyslavice.

Seznam zastavení

 1. Úvod
 2. Ekosystémy
 3. Flóra rybníka
 4. Ptáci
 5. Rybník
 6. Lužní les a řeka
 7. Ryby
 8. Obojživelníci a plazi
 9. Dřeviny
 10. Dubohabrový les
 11. Louka
 12. Savci

Kontakty

Obec Zbyslavice
Iveta Buryanová
e-mail:skola@zszbyslavice.cz
http://