česky

Karlovo náměstí

Karlovo náměstí je největším náměstím v České republice. Bylo založeno v roce 1348 jako hlavní veřejné a obchodní prostranství nově zakládaného Nového Města pražského z iniciativy císaře Karla IV. Mezi jeho názvy se objevovala různá pojmenování jako Tržiště velké (Forum Magnum), rynk Novoměstský (Circus Novae Civitas) či rynk Hořejší. V 15. století se již užívalo názvu Dobytčí trh. Teprve v druhé polovině 19. století dostalo své současné jméno.

Ve středu náměstí stávala od roku 1393 až do roku 1791 kaple Božího těla s malým hřbitovem. V roce 1784 za Josefa II. byla zrušena a zbořena. Před stavbou kaple zde stávala věž, v níž se každý druhý pátek po Velikonocích konalo předvádění svátostí a říšských korunovačních klenotů, což lákalo do Prahy návštěvníky z celé země i z ciziny. Na náměstí byl vězeňský špitál (v jižní části) a třináct starých domků. U jednoho z nich ležel podle pověsti velký mramorový kámen s vytesaným křížem, umrlčí hlavou a letopočtem 1627. Kámen prý označoval popravčí místo, kde se za noci tajně popravovaly odsouzené osoby duchovního a šlechtického stavu. První poprava zmíněného roku prý byla vykonána na několika protestantských kněžích, kteří osnovali spiknutí proti císaři. V severní části náměstí stávala tzv. slanečková bouda, kde se prodávaly sušené ryby, slanečci a sůl. Před zbořením se pak do roku 1862 pod názvem Salle romaine pronajímala artistickým skupinám, cirkusům a ochotnickým společnostem.

Další významnou budovou byla Novoměstská radnice, vrcholně gotická stavba ze 14. století, která vstoupila do dějin země především defenestrací novoměstských konšelů v roce 1419. Ve 2. pol. 17. století zde vyrostla novoměstská jezuitská kolej s chrámem sv. Ignáce a v 1. pol. 18. stol. se uskutečnila vrcholně barokní přestavba Mladotovského paláce (Faustova domu). Zbylou zástavbu pak představovaly vesměs jednopatrové či přízemní měšťanské domy. Svůj současný charakter získalo náměstí ve 2. pol. 19. století, když zde byly v 60. letech vysazeny sady, jimž dal současný vzhled podle vlastního projektu v 80. letech arch. František Josef Thomayer. Karlovo náměstí je v současnosti významnou dopravní a obchodní tepnou jak Prahy 2, tak celého města. Ve střední části parku nalezneme památný strom, platan javorlistý.

Mapa parkování a bezbariérového přístupu

http://webgis.praha2.cz/…barierovost/?…

katalog: http://mapy.praha2.cz/…namesti.html

Stezky do mobilu projektu Parky, sady a zahrady Prahy 2 vznikly za podpory Městské části Praha 2

Základní kontaktní údaje Úřadu městské části Praha 2

Poštovní adresa:

Úřad městské části Praha 2

náměstí Míru 20/600

120 39 Praha 2

Telefonní ústředna: 236 044 111

Fax: 222 510 138

Elektronická podatelna ÚMČ Praha 2 posta@praha2.cz

ID datové schránky: y7yb44i

Telefonní seznam: http://urad.praha2.cz/appo/card/91

Úřední hodiny většiny pracovišť:

pondělí 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30

středa 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30

Centrální podatelna

náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

pondělí a středa 08:00–17:30

úterý a čtvrtek 07:30–16:00

pátek 07:30–13:30

více na www.praha2.cz

Seznam zastavení

  1. Historie
  2. Mladotovský palác „Faustův dům“
  3. sochy Karlova náměstí

GPS pozice

N 50° 4.578', E 14° 25.213'
[GPX]

[MAPY.CZ]