česky english deutsch

Modřanské tůně

Naučná stezka vede podél břehu Vltavy a je zaměřena na unikátní biotopy Modřanských a Komořanských tůní, který byly v 19. století původně vybudovány jako protipovodňové nádrže. Po výstavbě jezových kaskád tuto funkci ztratily a postupným zarůstáním zde vzniknul nivní a lužní porost. Návštěvník této stezky se po chvilce ocitne uprostřed divoké přírody, kde žije více než 100 druhů rostlin a přes 400 druhů motýlů.

Modřanské tůně

Seznam zastavení

  1. Na břehu Vltavy
  2. Život ve vltavských tůních
  3. Údolní niva jako prvek ÚSES
  4. Vegetace Modřanských tůní
  5. Modřanské a Komořanské tůně

Kontakty

Agentura Koniklec
Miroslav Lupač
David Kunssberger
Tel.:222 710 253
e-mail:david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz