česky english deutsch

Kamenolom Radobýl

Naučná stezka vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost rostlin a živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“.

Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum hub, rostlin a živočichů.

Seznam zastavení

 1. Obec Žalhostice – historie a současnost
 2. Historie lomu a těžby kamene
 3. Ekologická sukcese – pokročilé stadium
 4. Management území
 5. Geologie a využití nerostných surovin
 6. Společenstva a druhy hub a rostlin
 7. Společenstva a druhy obratlovců
 8. Společenstva a druhy bezobratlých živočichů
 9. Kulturní krajina dolního Polabí a Českého středohoří a výhledy
 10. Přírodní památky Radobýl
 11. Ekologická stabilita krajiny a ÚSES

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz