česky english deutsch

Klánovický les

Krátká naučná stezka prochází západní částí rozsáhlého komplexu Klánovického lesa, která je chráněna jako přírodní rezervace, je součástí přírodního parku Klánovice–Čihadla a evropsky významné lokality Natura 2000 „Blatov a Xaverovský háj“. Naučnou stezku je možné projít jako okruh nebo jako součást delšího výletu Klánovickým lesem. Od výchozího místa k Novým Dvorům vede po zelené turistické značce. Zde pokračuje lesním komplexem po modré značce až k altánu, který se nachází v blízkosti u jednoho z hlavních vjezdů do lesa. Jde o místo, kudy řada návštěvníků, kteří do Klánovic přijíždějí vlakem či autobusem, vchází do lesa. Jedná se o stejnou cestu, kterou přijíždějí i návštěvníci Forest Golf Resort Praha, a.s., kde sídlí hlavní klubovna. Odtud se naučná stezka stáčí zpět k začátku stezky. Stezka vede po zpevněné lesní cestě, jedná se o pokračování ulice Axmanova. Naučná stezka má charakter krátké okružní školní naučné stezky se zaměřením na biologii. Témata jednotlivých zastavení jsou: dřeviny, savci, ptáci, houby, hmyz, obojživelníci a plazi, byliny, výtrusné rostliny. Cílovou skupinou jsou žáci a učitelé druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zastavení 5 –12 jsou doplněná o další výukové materiály (výukové prezentace a pracovní listy). Výukové prezentace mají hypermediální charakter a jsou zpracované dle systematického učiva přírodopisu. Prezentace jsou doplněné o školní pracovní listy, které mají za cíl pomoci žákům s utříděním učiva a udržením jejich pozornosti díky změně aktivity v průběhu vyučovací hodiny. Součástí naučné stezky je i osm terénních pracovních listů, které navazují na školní výukové materiály a na samotné texty zastavení. Úkoly mají za cíl podpořit činnostní charakter učení, jejich součástí je řada námětů na praktickou činnost žáků přímo v přírodě.

Klánovický les

Seznam zastavení

 1. Přírodní rezervace Klánovický les
 2. Golf - pohled ze dvou stran
 3. Vidrholec a Slavětice
 4. Přírodní park Klánovice - Čihadla
 5. Dřeviny
 6. Savci
 7. Ptáci
 8. Houby
 9. Hmyz
 10. Obojživelníci a plazi
 11. Byliny
 12. Výtrusné rostliny

Kontakty

Agentura Koniklec a Mgr. Š. Peterka
Mgr. Štěpán Peterka
Tel.:774 031 583
e-mail:peterka@hostynska.cz; david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz