česky english deutsch

Rudný lom Ejpovice

Naučná stezka „Rudný lom Ejpovice“ vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“ financovaného z fondů EHP a Norska. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“. Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum organismů.

Seznam zastavení

 1. Obec Ejpovice – historie a současnost
 2. Historie lomu a těžby rudy
 3. Společenstva a druhy rostlin
 4. Společenstva a druhy obratlovců
 5. Společenstva a druhy hub
 6. Využití území k rekreaci
 7. Společenstva a druhy bezobratlých živočichů
 8. Ekologická sukcese – počáteční stadium
 9. Geologická charakteristika lokality
 10. Ekologická sukcese – pokročilé stadium
 11. Rekultivace území

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz