česky english deutsch

Těžebna písku Jeniněves

Naučná stezka vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost rostlin a živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“.

Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum hub, rostlin a živočichů.

Seznam zastavení

  1. Obce Jeviněves a Spomyšl
  2. Historie těžebny a těžby písku
  3. Společenstva hub
  4. Společenstva rostlin
  5. Společenstva bezobratlých živočichů
  6. Geologie
  7. Ekologická sukcese
  8. Společenstva obratlovců
  9. Rekultivace území
  10. Kulturní krajina středních Čech

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz