česky english deutsch

EVL Drhleny

Stezka má celkem 4 zastavení. Seznámit se můžete s živou i neživou přírodou evropsky významné lokality Drhleny. Lokalita se nachází v JZ části CHKO Český ráj, v katastrálním území obce Suhrovice, 0,5 km JV od obce Nová Ves nad Drhlenským rybníkem.

Jedná se o méně významnou, i když vitální populaci vláskatce tajemného jak na území CHKO Český ráj tak z hlediska rozšíření druhu v ČR.

Seznam zastavení

  1. Biota
  2. Vláskatec tajemný
  3. Acidofilní bučiny
  4. Jasanovo-olšové luhy

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz