česky

Údolí Plakánek

Stezka má celkem 5 zastavení. Seznámit se můžete s živou i neživou přírodou evropsky významné lokality Údolí Plakánek. Kaňonovité údolí jižně od hradu Kost, jz. od obce Libošovice (mezi obcemi Střehom a Podkost), na rozhraní Královéhradeckého a Středočeského kra­je.

Jedná se o méně významnou poměrně slabou populaci vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum) v rámci CHKO Český ráj i z hlediska rozšíření druhu na území ČR.

Seznam zastavení

  1. Biota lokality
  2. Biota výskytu vláskatce
  3. Vláskatec tajemný
  4. Acidofilní bučiny
  5. Jasanovo-olšové luhy

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz