česky english deutsch

EVL Podtrosecká údolí

Stezka má celkem 8 zastavení. Seznámit se můžete s živou i neživou přírodou evropsky významné lokality Podtrosecká údolí. Území je soustava kaňonovitých údolí pod vrcholem Trosek, podél říčky Žehrovky a Želejovského potoka a Hruboskalské skalní město. Území v katastrálním území obcí Hrubá Skála, Troskovice, Vyskeř.

Seznam zastavení

  1. Biota
  2. Předmět ochrany
  3. Hlízovec Loeselův
  4. Vláskatec tajemný
  5. Srpnatka fermežová
  6. Modrásek bahenní
  7. Sekavec písečný
  8. Vrápenec malý