česky english deutsch

Těžebna písku Spytihněv

Naučná stezka „Těžebna štěrkopísku Spytihněv“ vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“ financovaného z fondů EHP a Norska. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“. Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum organismů.

Seznam zastavení

  1. Obec Spytihněv – historie a současnost
  2. Historie těžby štěrkopísku
  3. Geologická charakteristika lokality
  4. Společenstva a druhy hub
  5. Společenstva a druhy rostlin
  6. Společenstva a druhy bezobratlých živočichů
  7. Společenstva a druhy obratlovců
  8. Přirozená ekologická sukcese
  9. Ekologická stabilita krajiny a ÚSES
  10. Rekultivace území

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz