česky english deutsch

EVL Průlom Jizery u Rakous

Stezka má celkem 10 zastavení. Seznámit se můžete s živou i neživou přírodou evropsky významné lokality Průlom Jizery u Rakous. Území se nachází mezi Turnovem (část Dolánky) a Malou Skálou (část Křížky) na obou březích podél toku Jizery. Na sever zasahuje lokalita k obci Frýdštejn, na východ k obci Klokočí.

Lokalita představuje významný komplex bučin a navazujících společenstev v severních Čechách. Vyskytují se zde vzácné druhy hmyzu, vstavačovitých i jiných druhů rostlin.

Seznam zastavení

  1. Neživá příroda
  2. Vegetace
  3. Flora
  4. Ohrožení
  5. Trávníky a křoviny
  6. Vegetace skalnatých svahů
  7. Jeskyně
  8. Acidofilní bučiny
  9. Květnaté a vápnomilné bučiny
  10. Suťové lesy

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz