česky english deutsch

Odval Dolu Prago Tragy

Naučná stezka vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost rostlin a živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“.

Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum hub, rostlin a živočichů.

Seznam zastavení

 1. Město Kladno – historie a současnost
 2. Historie dolu a těžby uhlí
 3. Geologická charakteristika odvalu
 4. Společenstva rostlin
 5. Společenstva obratlovců
 6. Společenstva bezobratlých
 7. Vodojem – urbanistická dominanta
 8. Rekultivace území
 9. Ekologická sukcese – pokročilé stadium
 10. Společenstva hub
 11. Využívání lokality rekreace a relaxace

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://