česky

Štěpánovský rudní revír

***

Jako Štěpánovský rudní revír je označovaná oblast historického dolování na stříbrné, olověné a měděné rudy v údolí řeky Svratky SZ od Tišnova. Nejstarší zprávy o zdejším dolování pocházejí ze středověku, další rozsáhlé práce jsou kladeny do 18. století, větší průzkumné práce proběhly v letech 1957–1963 a 1986–1990.

Pozůstatky po hornické činnosti (šachty, obvalové tahy a pole) se nacházejí v katastrech obcí Koroužné, Švařec, Čtyři Dvory, Borovec (dnes součást Štěpánova), Štěpánov nad Svratkou, Olešnička (dnes součást Štěpánova), Horní Čepí a Černovice. Na povrch zde vystupují i některé štoly, na jiných místech se nachází pouze stopy historické těžby. Nejsevernější lokalitou, u které začíná naše Stezka Štěpánovským rudním revírem, je Korouženská štola. Dále následuje Švařec, ve kterém se setkáme především s cennými památkami hornické lidové architektury v podobě roubené kryté lávky a kaple Nejsvětější Trojice. Údolí Záskalského potoka a masív mezi Záskalím a Borovcem potom tvoří lokalitu s nejdelší těžební tratí již od 13. stol. Nachází se vedle nejstarších pozůstatků těžby na Havírně i největší důlní dílo v regionu – téměř 500 m dlouhá Měděná štola nebo známé důlní dílo Cumberk. Samotné centrum revíru ve Štěpánově připomíná spíše tradici zpracování těžených rud od osady Hamry, přes Borovec až po železárny ve Štěpánově a Olešničce. V jižní části revíru se stezka vině malebnými horskými hornickými osadami Horní a Dolní Čepí s posledními pozůstatky těžby a především historickým klenotem, kterým je hornický kostel sv. Václava v Dolním Čepí, nejstarší v kraji.

Panorama Švařce ve střední části Štěpánovského rudního revíru Autor: Michal Vytlačil

Štěpánovský rudný revír tvoří na západní Moravě unikátní oblast, která má charakter přírodního hornického skanzenu a naše 15 kilometrová stezka vás jím chce provést.

Seznam zastavení

 1. Korouženská štola
 2. Švařecká lávka
 3. Švařec – hornická kaple
 4. Záskalí
 5. Havírna
 6. Štola Cumberk
 7. Borovec
 8. Štola Na Barytě
 9. Štola Mír
 10. Železárny Štěpánov
 11. Olešnička
 12. Stařina
 13. Štola sv. Antonín Paduánský
 14. Horní Čepí
 15. Dolní Čepí – hornický kostel

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Ing. Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://