česky

Mitrovská kulturní krajina

***

Krajinné celky rozkládající se zpravidla na území několika obcí tvoří soubory nebo sítě cílů a linií cíle propojující. V souvislosti s obnovou připomínky tradice správy území jižního Bystřicka a Rožínecka rodinou hrabat Mitrovských vznikem Centra EDEN v Bystřici na statku Mitrovských se nabízí možnost oživení památek a míst spojených se správou mitrovských. Kulturně-historický kontext Mitrovské kulturní krajiny, který je nejvýrazněji zachován na linii Bystřice – Rožínka – Mitrov – Moravec, a historicko-architektonické památky na dobu pánů Mitrovských nebyly dosud komplexněji oceněny.

Stezka Mitrovskou kulturní krajinou má za cíl přiblížit vedle historie rodu stopy, které dvě století trvající uvážlivá správa krajiny, hospodářství a péče o kulturu a rozkvět v regionu zanechala. Často v kontrastu k současnému stavu, v němž krajinu zanechalo půl století sedlácké a průmyslové exploatace. Stezka zároveň ukazuje, že na Moravě není jen proslulý Lednicko-valtický areál, jako příklad krajinného parku, nýbrž že každý šlechtický rod upravoval zejména okolí svých sídel do podoby malebné krajiny, v níž byla spojena harmonie přírody a kultury.

Pozůstatky hradu Mitrov

Na stezce se tak setkáme se sekulárními i sakrálními stavebními památkami různých slohů, tak s přírodními unikáty. Ty v regionu reprezentují především nepřehlédnutelné linie krajinářsky cenných starobylých alejí, které zajímavým způsobem modelují krajinu, vysazené podél spojovacích cest mezi jednotlivými stavbami a obcemi v krajině. Putování po stezce jistě přinese mnohá překvapení a přivede návštěvníka k turistickým cílům, které dosud neznal.

Statek Mitrovských, centrum EDEN

Seznam zastavení

 1. Bystřice nad Pernštejnem
 2. EDEN, centrum zelených vědomostí
 3. Rozsochy
 4. Rodkovská alej
 5. Zvole
 6. Dolní Rožínka, zámek
 7. Lesopark Templ
 8. Jivina
 9. Strážek
 10. Alej u Krčmy
 11. Hrad Mitrov, zřícenina
 12. Mitrov, zámek
 13. Hrad Bukov, zřícenina
 14. Bukov, kostel

Kontakty

Mikroregion Bystřicko
Jarmila Zemanová
Tel.:566 590 399
e-mail:mikroregionbystricko@centrum.cz
http://