česky

PP Santon

Stezka má celkem 3 zastavení v přírodní památce Santon. Pro území jsou velmi charakteristické porosty statných divizen. Velmi pestrá jsou společenstva drobných bezobratlých živočichů, zvláště hmyzu, např. kudlanka nábožná a saranče modrokřídlé.

Seznam zastavení

  1. Historie a ochrana lokality
  2. Květena
  3. Zvířena

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://