česky

PP Andělka a Čertovka

Stezka má celkem 8 zastavení a zahrnuje přírodní památku Andělka a Čertovka. Na stezce se můžeme seznámit s teplomilnou flórou a faunou jižní Moravy na vápnitých sprašových půdách a slepencích. K zajímavým druhům patří například: katrán tatarský, kosatec nízký, kudlanka nábožná a velké množství zákonem chráněných druhů ptáků.

Okolí Šlapanic

Seznam zastavení

  1. Historie a ochrana lokality
  2. Chráněné rostliny
  3. Tis červený
  4. Kapradiny
  5. Andělka
  6. Čertovka
  7. Ptáci
  8. Hmyz

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://