česky english deutsch

Krasíkov - Ovčí vrch

Svou polohou, velikostí i významem patřil hrad Krasíkov, neboli Švamberk, mezi nejdůležitější hrady západních Čech. I zřícenina s kostelem při pohledu z dálky ukazuje mohutnost hradu.

Již přístupová cesta k hradu od dvora na východním úbočí hory byla po celé délce kryta kamenným valem a navíc náspem, na němž snad stávaly dřevěné obranné sruby. Hrad stával na protáhlém hřbetu, který se zužuje a pozvolna stoupá, až na severozápadním okraji končí špičatým výběžkem s prudce spadajícím skalnatým srázem dolů. Z této přírodní dispozice vyplývá i vnitřní uspořádání hradu, jehož hlavní obranná věž byla oproti dobovým zvyklostem umístěna na opačném konci hradu než vstup.

Rozsáhlý areál trojdílného hradu vznikal postupně. Za nejstarší je třeba považovat zadní, protáhle trojúhelné jádro se zbytky podsklepeného paláce a okrouhlé věže. Tato část byla mohutným 16 metrů širokým příkopem oddělena od lichoběžného předhradí. To je velmi rozsáhlé, měří 75 metrů na délku a 66 na šířku. Při pozdně gotických úpravách, dokončených po husitských válkách ve druhé polovině 15. století, byla ke hradu připojena ještě třetí, samostatně opevněná část v podobě velké bašty, kontrolující ohyb přístupové cesty v jižní části hradu. Předhradí bylo zastavěno různými hospodářskými budovami, z nichž vynikají zbytky pivovaru naproti kapli. Kaple svaté Máří Magdalény s přilehlou zvonicí vznikla na místě starší stavby, připomínané již roku 1342, která byla zasvěcena sv. Jiří. Původní kaple byla zničena při přestavbě v 16. a 17. století. Roku 1615 již stojí hradní kostel, který stejně jako hrad podlehl požáru roku 1644. Kaple sv. Máří Magdalény byla postavena v 17. století a stala se rodovou hrobkou Švamberků. Kostel byl renovován počátkem 18. století. Poslední oprava byla provedena roku 1956, část vnitřního zařízení a plastik byla později přemístěna do Kladrub.

Seznam zastavení

  1. Krasíkov
  2. Hadovka
  3. Přírodní památka Krasíkov
  4. Ovčí vrch
  5. Přírodní park Hadovka
  6. Dějiny Krasíkova
  7. Krasíkov - vyhlídka
  8. Ovčí vrch - vyhlídka
  9. Zastávka Kokašice