česky english deutsch

Žula v Geoparku

Žula (granit) je významnou horninou geoparku. Žula je důležitou nerostnou surovinou, na žulu jsou vázána významná historická ložiska rud, žula tvoří malebné skalní útvary. Naučná trasa Žula v geoparku Vás zavede na 9 zajímavých míst v Krušných horách a Slavkovském lese. Se žulou se potkáte i na našich dalších stezkách, mj. na stezce „Hrady na skalách“.