česky english deutsch

Uhelná trasa

Jako palivo se uhlí začalo používat od 18. století a s rozvojem průmyslu rostla jeho spotřeba. Funkci hlubinných dolů a malých lomů postupně převzala velkokapacitní povrchová těžba. Dolování kulminovalo koncem 20. století a dnes se postupně utlumuje. Naše trasa má 7 zastavení, další zajímavá místa můžete navštívit na stezce Hornická města a obce Sokolovské pánve.

Seznam zastavení

  1. Naučná stezka Lítovská výsypka
  2. Hernych - dědičná štola v Čisté u Svatavy
  3. Lomy Družba a Jiří
  4. Jezero Medard
  5. Štola Sv. Jana Křtitele
  6. Minerální závod Svaté Trojice
  7. Oáza
  8. Lom Družba