česky english deutsch

Třetihorní subtropy

Sedimentární pánve na úpatí Krušných hor jsou vyplněny třetihorními uloženinami původu sopečného, jezerního i říčního. Významně zastoupeny jsou hnědouhelné sloje, které jsou na Sokolovsku dodnes předmětem intenzívní těžby. Nejstarším sedimenty jsou pískovce a slepence, známé četnými pozůstatky subtropické flóry. Křemité pískovce a křemence vytvářejí zajímavé morfologické útvary.

Seznam zastavení

  1. Počerenské sluňáky
  2. Přírodní památka Údolí Ohře
  3. Údolí Ohře
  4. Sokolovský křemenný val
  5. Pískovna Erika
  6. Habartovské sluňáky
  7. Pískovna Pomezná