česky english

Broumovská skupina kostelů

Broumovská skupina kostelů je unikátní architektonickou památkou v regionu Broumovska. Kostely byly postaveny na území broumovského klášterního panství podle plánů Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce. Všechny kostely vznikly v poměrně krátkém čase, v rozmezí let 1709 –1743 a jsou výsledkem neobvyklého stavebního a hospodářského rozmachu, který inicioval opat Otmar Zinke – velmi schopný představený benediktinského břevnovsko-broumovského opatství. Stezka má 10 zastavení.

Kostel v Broumově

Seznam zastavení

  1. Kostel sv. Prokopa – Bezděkov nad Metují
  2. Kostel sv. Máří Magdalény - Božanov
  3. Kostel sv. Václava - Broumov
  4. Kaple Panny Marie – Broumovské stěny
  5. Kostel Všech svatých - Heřmánkovice
  6. Kostel sv. Barbory - Otovice
  7. Kostel sv. Jakuba Většího - Ruprechtice
  8. Kostel sv. Markéty - Šonov
  9. Kostel sv. Michaela - Vernéřovice
  10. Kostel sv. Anny - Vižňov