česky english deutsch polski

Natura 2000 - Beskydy

Natura 2000 je soustava území, která chrání významné a nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť na území Evropské unie. Doposud jsme chránili pouze ty rostliny, živočichy nebo části přírody, které jsou vzácné v České republice. Stanoviště a druhy chráněné Naturou 2000 jsou vzácné a ohrožené v rámci celé Evropy. Podívejte se na ta nejvzácnější území Natura 2000 v CHKO Beskydy.

Natura 2000

Seznam zastavení

 1. Horské smrčiny Kněhyně - Sedlo
 2. Horské smrčiny Velký Polom
 3. Jedlobučiny Ostrý
 4. Jedlobučiny Salajka
 5. Jedlobučiny Trojanovice - Ráztoka
 6. Podhorské klenové bučiny Malý Smrk
 7. Podhorské klenové bučiny Smrk - Polana
 8. Dubohabřiny Pod Huštýnem
 9. Dubohabřiny - Leskové
 10. Krátkostébelné pastviny Vranča
 11. Krátkostébelné pastviny Radošov
 12. Květnaté louky Huslenky U Sivků
 13. Květnaté louky Huslenky - Černé
 14. Mokřady a prameniště Huslenky, Dinotice - Svrčín
 15. Mokřady a prameniště, Dinotice
 16. Mokřady a prameniště, Kýchová
 17. Suťové lesy Trojačka
 18. Suťové lesy, Malý Smrček
 19. Pramenné a údolní olšiny a jaseniny, Bílá
 20. Pramenné a údolní olšiny a jaseniny, Jezerné

Kontakty

Actaea
David Valach
Karlovice
Tel.:774 750 717
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz