česky english deutsch

Klatovský vycházkový okruh

Klatovský vycházkový okruh vznikl z podnětu Klubu českých turistů v Klatovech, kteří vytipovali trasu v délce cca. 12 km, určenou pro občany Klatovy a naše návštěvníky všech věkových kategorií na začátku r. 2012. Naším cílem bylo po celé trase rozmístit informační tabule s historickými údaji o jednotlivých zastaveních a panoramatické fotografie a tím upozornit návštěvníky okruhu na zajímavé výhledy.

Klatovy

Seznam zastavení

 1. Informační bod o stezce
 2. Mercandinovy sady
 3. Sady Mistra Jana Husa, vodojem
 4. Plánický hřeben
 5. Lomeček – panorama Klatov
 6. Židovský hřbitov
 7. Křesťanský vrch
 8. Šibeniční vrch
 9. Železniční doprava
 10. Panorama Šumavy a Branžovský les
 11. Kostel sv. Martina

Kontakty

Klatovy
Ing. Milan Kříž
Tel.:602646780
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://