česky english deutsch

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Do území mikulovského mikroregionu zasahuje z velké části Chráněná krajinná oblast Pálava. Díky tomu zde najdeme mnohé přírodní rezervace, ale i území spadající do evropské soustavy chráněných území Natura 2000.

NPR Křivé Jezero

Seznam zastavení

 1. Křížová cesta
 2. Lesy Svatého kopečku
 3. Rostliny a živočichové lesa
 4. Těžba vápence
 5. Stepní květena Svatého kopečku
 6. Teplomilní živočichové Svatého kopečku
 7. Management chráněného území
 8. Kostel sv. Šebestiána – historie v bodech
 9. Služby CEV Pálava
 10. Národní přírodní památka Dunajovické kopce
 11. Národní přírodní památka Kalendář věků
 12. Přírodní památka Kočičí skála
 13. Národní přírodní rezervace Křivé jezero
 14. Přírodní rezervace Liščí vrch
 15. Přírodní rezervace Milovická stráň
 16. Přírodní rezervace Šibeničník
 17. Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
 18. Přírodní rezervace Turold
 19. Přírodní rezervace Turold, vstup od severu
 20. Národní přírodní rezervace Křivé jezero

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz