česky

Vizovicko - značená trasa pro vozíčkáře

Trasa vozíčkářského okruhu vede nejbližším okolím Vizovic a je osazena lavičkami a mapovými tabulemi. Délka značeného vozíčkářského okruhu je 5470 m, celková délka s propojkami je 7040 m, převýšení 124 m. Trasa je těžká, proto je určena pro zdatné vozíčkáře s doprovodem dvou asistentů, nebo pro terénní elektrické vozíčky. Je vedena po místních komunikacích s minimálním silničním provozem a pohyb uživatelů stezky je na vlastní nebezpečí.

Vizovicko

Seznam zastavení

  1. Budova kulturního domu - výchozí bod
  2. Pod lesem
  3. Třešínky

Kontakty

Klub českých turistů
Ing. Miloslav Vítek
Tel.:736 754 033
e-mail:eurobeds.vitek@kct.cz
http://