česky english deutsch polski

ZCHÚ v CHKO Poodří

Stezka informuje o maloplošných zvláště chráněných územích (přírodní památky, přírodní rezervace a národní přírodní rezervace) na území CHKO Poodří.

Seznam zastavení

 1. NPR Polanská niva - Lužní lesy
 2. NPR Polanská niva – rozcestí
 3. NPR Polanská niva - Rybníky
 4. NPR Polanská niva - Fauna a flóra
 5. PP Meandry Staré Odry - Živá příroda
 6. PP Meandry Staré Odry - Modrásek bahenní
 7. PP Pusté nivy
 8. PR Bartošovický luh 1 - Živá příroda
 9. PR Bartošovický luh 2 - Živočichové
 10. PR Bařiny 1 - Mokřady
 11. PR Bařiny 2 - Fauna
 12. PR Bažantula 1 - Flóra
 13. PR Bažantula 2 - Fauna
 14. PR Koryta - Zajímavosti
 15. PR Kotvice 1 - Zaplavované louky a mokřady
 16. PR Kotvice 2 - Ptáci na rybnících
 17. PR Kotvice - Vegetace rybníků
 18. PR Kotvice 4 - Les
 19. PR Polanský les 1 - Lužní les
 20. PR Polanský les 2 - Flóra
 21. PR Polanský les 3 - Fauna
 22. PR Polanský les 4 - Řeka Odra
 23. PR Polanský les 5 - Ochrana přírody

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz