česky english deutsch

Naučná stezka Zlatý kůň

Stezka je okruh, začíná i končí u Koněpruských jeskyní. Stezka je zaměřena na geologickou minulost okolního území, staré vápencové lomy a jejich revitalizaci, zdejší naleziště zkamenělin, ale i na květenu a faunu národní přírodní památky Zlatý kůň a přírodní rezervace Kobyla. Trasa prochází Houbovým lomem, z něhož byly Koněpruské jeskyně v roce 1950 objeveny. Stezku lze projít za 90 minut.

Zlatý kůň

Seznam zastavení

 1. Krasové skalní stepi
 2. Zlatý kůň vrchol (475 m n.m.)
 3. Těžba vápence a revitalizace opuštěných lomů
 4. Dřeviny Zlatého koně
 5. Zlatý kůň – Houbův lom
 6. Širokolisté teplomilné trávníky
 7. Akantopygový lom
 8. Zarůstající lom
 9. Lom Na Kobyle
 10. Zemědělské využívání krajiny
 11. Všeobecné informace

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://