česky english deutsch

Chráněná území Bílých Karpat

Vítejte v Bílých Karpatech! Představíme vám zdejší chráněná území, ve kterých najdete druhově pestré louky, prameniště, pastviny, staré sady i hluboké lesy. Jednotlivá zastavení nejsou na jedné trase, ale roztroušena v krajině. Vyberte si tedy území.

Bílé Karpaty

Seznam zastavení

 1. PP Žerotín
 2. PR Kútky
 3. NPR Čertoryje
 4. PR Machová
 5. NPR Zahrady pod Hájem
 6. NPR Jazevčí
 7. NPP Búrová
 8. NPR Porážky
 9. PP Sviní hnízdo
 10. PP Vápenky
 11. PR Dolnoněmčanské louky
 12. PP Bahulské jamy
 13. PP Za Lesem
 14. PP Uvezené
 15. PR Drahy
 16. PP Nové louky
 17. PP Hrnčárky
 18. NPR Javorina
 19. PP Záhumenice
 20. PP Mechnáčky
 21. PR Nová hora
 22. PP Dubiny
 23. PP Cestiska
 24. PR Horní louky
 25. PP Kalábová
 26. PP Grun
 27. PP U Zvonice
 28. PP Pod Hribovňou
 29. PR Ve Vlčí
 30. PP Chmelinec
 31. PP V Krátkých
 32. PP Mravenčí louka
 33. PP Lom Rasová
 34. PR Pod Žítkovským vrchem
 35. PR Hutě
 36. PP U Petrůvky
 37. PP Pod Vrchy
 38. PP Chladný vrch
 39. PR Lazy
 40. PP Okrouhlá
 41. PP Hluboče
 42. PR Sidonie
 43. PP Šumlatová
 44. PP Pod Cigánem
 45. PR Jalovcová stráň
 46. PP Kaňoury
 47. PR Bílé potoky
 48. PR Javorůvky
 49. PP Dobšená
 50. PR Ploščiny
 51. CHKO Bílé Karpaty - Luhačovice
 52. CHKO Bílé Karpaty - Strážnice
 53. CHKO Bílé Karpaty - Strání

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis