česky english deutsch

Okruh Debrník - utajená obrana

Konec druhé světové války přinesl s sebou i postupné rozdělení Evropy na dva bloky. Československo zařazené do sféry sovětského vlivu se bohužel ocitlo na samé hranici dvou zcela odlišných ideologií, mezi kterými vypukla nedlouho po porážce Německa studená válka a vyrostla nechvalně proslulá železná opona. Hrozba vypuknutí třetí světové války umocňovaná navíc válečnými konflikty v Koreji a Vietnamu nutila oba bloky k horečnatému zbrojení a zastrašování jadernými zbraněmi. Na očekávané střetnutí se připravovala i československá armáda a součástí těchto příprav byla i přísně utajená výstavba nového opevnění v systému tzv. polní obrany. V letech 1953–1990 byly v západním pohraničí vybudovány tisíce důmyslně ukrytých bunkrů, které měly pomoci zastavit nápor nepřítele, a umožnit tak následné přenesení konfliktu na území nepřítele. Železná Ruda s jejím nejbližším okolím měla kvůli důležité komunikaci Zwiesel – Klatovy strategickou polohu, a proto byla její obraně věnována značná pozornost. Jen v letech 1953–1964 bylo mezi Alžbětínem a Železnou Rudou vybudováno více než 50 objektů polní obrany a bez nadsázky lze tak říci, že Železná Ruda byla nejvíce opevněným městem v západním pohraničí. Většina těchto bunkrů se dochovala dodnes v dobrém stavu a část z nich je možno si prohlédnout v rámci naučné stezky Utajená obrana železné opony.

Seznam zastavení

 1. Okruh Debrník - utajená obrana
 2. Vítejte v hraničním pásmu
 3. Betonové jehlany proti tankům
 4. Opěrné body jednotek PS
 5. Debrnická rota PS
 6. Palebný objekt KŽ-4
 7. Palebný objekt KŽ-1
 8. Protitankový příkop
 9. Nová rota PS
 10. Stála zařízení k ničení
 11. Protipěchotní překážky
 12. Ženijně technické zabezpečení
 13. Přehrazení cest

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:602646780
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://