česky english deutsch

Za krásnými loukami

Národní přírodní rezervace Čertoryje je nejrozsáhlejším komplexem druhově velmi bohatých luk v Bílých Karpatech. Je to také lokalita s výskytem mnoha druhů orchidejí a dalších vzácných rostlin i živočichů.

Louka

Seznam zastavení

  1. Bělokarpatská vizitka
  2. Poznej a chraň
  3. Orchideje
  4. Druhová rozmanitost
  5. Co se děje v trávě?
  6. Nemocné duby
  7. Kruté století
  8. S kosou na rameni
  9. Obnovené louky
  10. Luční poezie

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz/vis