česky

Naučná stezka PR Štěpán

Naučná stezka se nachází v unikátní přírodní lokalitě, kde bylo zaznamenáno 160 druhů ptáků (86 hnízdících), 10 druhů obojživelníků, 3 druhy plazů a také ohrožené druhy rostlin. PR Štěpán se nachází na okraji Ostravy, její hranicí prochází značená turistická trasa a cyklostezka. Naše zastavení vás seznámí s místní historií, ale především s místní přírodou.

Přírodní rezervace Štěpán

Seznam zastavení

  1. Ochrana přírody
  2. Druhy v kulturní krajině
  3. Historie
  4. Fauna I.(ptáci)
  5. Přírodní rezervace Štěpán
  6. Ekosystémy
  7. Flóra
  8. Fauna II.
  9. Ekosystém řeky
  10. Člověk a krajina

Kontakty

ZO ČSOP Onyx
Gen. Sochora 1242, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.:724 104 976
http://www.csoponyx.cz