česky english deutsch

Odval Dolu Vítek/Václav

Naučná stezka „Odval Dolu Vítek (Václav)“ vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“ financovaného z fondů EHP a Norska. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“. Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum organismů.

Seznam zastavení

 1. Obce Cvrčovice a Stehelčeves
 2. Historie těžby
 3. Geologická charakteristika odvalu
 4. Rekultivace území
 5. Ekologická sukcese
 6. Společenstva hub
 7. Společenstva rostlin
 8. Společenstva bezobratlých
 9. Společenstva obratlovců
 10. Staré důlní dílo Václav
 11. Ekologická stabilita krajiny

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz