česky

PR Hašky

Stezka má celkem 4 zastavení a zahrnuje přírodní rezervaci Hašky. Na stezce se můžeme seznámit s teplomilnou flórou a faunou jižní Moravy na podloží vápnitých jílů, slínů a pískovců s pomístními překryvy spraší. K zajímavým druhům patří například: koniklec velkokvětý, vstavač vojenský, kruštík bahenní, kudlanka nábožná a velké množství zákonem chráněných druhů ptáků.

Okolí Bučovic

Seznam zastavení

  1. Historie a ochrana lokality
  2. Jarní květena
  3. Letní květena
  4. Zvířena

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://